Lista aktualności Lista aktualności

Niemiecka strażnica z okresu II Wojny Światowej w Studennem

W ostatnich dniach zakończyły się prace odsłonięcia i zabezpieczenia fundamentów dawnej strażnicy niemieckiej w Studennem.

Stowarzyszenie Aktywnych Poszukiwaczy Historii „Karpaty” z Czarnej Górnej od maja 2019 r. prowadziło prace porządkowe i poszukiwawcze na terenie niemieckiej strażnicy z okresu II Wojny Światowej. Budynki te umieszczane były wzdłuż granicy pomiędzy III Rzeszą, a ZSRR na terenie okupowanej Polski. Linia ta ustalona była na rzece San. 

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi partnerami akcji było Nadleśnictwo Lutowiska i Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej Górnej.

Stowarzyszenie Aktywnych Poszukiwaczy Historii „Karpaty” zrzesza lokalnych pasjonatów, a prowadzone przez nich działania były oddolną inicjatywą. Obejmowały one nie tylko zabezpieczenie fundamentów, ale także usunięcie krzewów na powierzchni 50 m2 wokół strażnicy.

Znalezione podczas prac eksponaty można teraz oglądać w Muzeum Historii Bieszczad, natomiast fundamenty dawnej strażnicy można zobaczyć na terenie Nadleśnictwa Lutowiska w pobliżu mostu w Studennem.
 

Tekst: Marta Ziemniewicz

Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Aktywnych Poszukiwaczy Historii „Karpaty”