Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga!!! Okresowy zakaz wstępu

Zakaz wstępu do wybranych wydzieleń leśnych

 

Zarządzenie nr 5/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska

z dnia 11 luty 2020 roku

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu

(znak spr. N.021.7.2020)

 

 

 

Działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 2  i art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 28 września 1991roku o lasach (Dz.U.2020 poz. 6)  oraz na podstawie § 22 i §23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe wprowadzonego w życie na mocy Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r., zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w leśnictwach obejmujący następujące lokalizacje o adresie leśnym opisanym poniżej:

 

 1. w leśnictwie Lipie:
 1. 04-16-1-01-1A    -a   -00
 2. 04-16-1-01-1A    -c   -00
 3. 04-16-1-01-4     -a   -00
 4. 04-16-1-01-5     -a   -00
 5. 04-16-1-01-17    -a   -00
 6. 04-16-1-01-19    -b   -00
 7. 04-16-1-01-24    -k   -00
 8. 04-16-1-01-24A   -m   -00
 9. 04-16-1-01-40    -a   -00
 10. 04-16-1-01-42A   -c   -00

 

 1. w leśnictwie Czarna:
 1. 04-16-1-02-7     -c   -00
 2. 04-16-1-02-9     -c   -00
 3. 04-16-1-02-9A    -g   -00
 4. 04-16-1-02-25A   -a   -00
 5. 04-16-1-02-26    -b   -00
 6. 04-16-1-02-29    -c   -00
 7. 04-16-1-02-29    -h   -00
 8. 04-16-1-02-29    -i   -00

 

 1. w leśnictwie Paniszczew:
 1. 04-16-1-03-54    -d   -00
 2. 04-16-1-03-55    -c   -00
 3. 04-16-1-03-56    -a   -00
 4. 04-16-1-03-81A   -c   -00
 5. 04-16-1-03-83    -l   -00
 6. 04-16-1-03-84    -f   -00

 

 

 1. w leśnictwie Polana:
 1. 04-16-1-04-76A   -a   -00
 2. 04-16-1-04-76B   -a   -00
 3. 04-16-1-04-76C   -a   -00
 4. 04-16-1-04-80A   -a   -00
 5. 04-16-1-04-105   -b   -00
 6. 04-16-1-04-109   -a   -00

 

 1. w leśnictwie Skorodne:
 1. 04-16-1-05-45A   -a   -00
 2. 04-16-1-05-45     -f   -00
 3. 04-16-1-05-46    -a   -00
 4. 04-16-1-05-46    -c   -00
 5. 04-16-1-05-48    -b   -00
 6. 04-16-1-05-48    -f   -00
 7. 04-16-1-05-45A   -a   -00
 8. 04-16-1-05-50A   -c   -00
 9. 04-16-1-05-50    -c   -00
 10. 04-16-1-05-50    -f   -00
 11. 04-16-1-05-50    -g   -00
 12. 04-16-1-05-61A   -a   -00

 

 1. w leśnictwie Rosochate:
 1. 04-16-1-06-68A   -a   -00
 2. 04-16-1-06-69    -f   -00

 

 1. w leśnictwie Dwerniczek:
 1. 04-16-1-07-36    -a   -00
 2. 04-16-1-07-87    -b   -00
 3. 04-16-1-07-89    -l   -00
 4. 04-16-1-07-92    -c   -00
 5. 04-16-1-07-122   -c   -00
 6. 04-16-1-07-122   -d   -00
 7. 04-16-1-07-122   -j   -00
 8. 04-16-1-07-123   -c   -00
 9. 04-16-1-07-123   -d   -00
 10. 04-16-1-07-123   -h   -00
 11. 04-16-1-07-123   -i   -00
 12. 04-16-1-07-123A  -d   -00
 13. 04-16-1-07-36A   -a   -00

 

 1. w leśnictwie Chmiel:
 1. 04-16-1-08-128   -b   -00
 2. 04-16-1-08-129A  -a   -00
 3. 04-16-1-08-131   -c   -00
 4. 04-16-1-08-131   -h   -00
 5. 04-16-1-08-137   -d   -00
 6. 04-16-1-08-137   -f   -00
 7. 04-16-1-08-138   -a   -00
 8. 04-16-1-08-139   -b   -00

 

 1. w leśnictwie Sękowiec:
 1. 04-16-1-09-152   -b   -00
 2. 04-16-1-09-154   -a   -00
 3. 04-16-1-09-156   -b   -00
 4. 04-16-1-09-158   -f   -00

 

 

 

 1. w leśnictwie Tworylczyk:
 1. 04-16-2-10-102   -b   -00
 2. 04-16-2-10-104   -c   -00

 

 1. w leśnictwie Dwernik:
 1. 04-16-2-11-1     -g   -00
 2. 04-16-2-11-14    -a   -00
 3. 04-16-2-11-28    -c   -00
 4. 04-16-2-11-28    -d   -00

 

 1. w leśnictwie Nasiczne:
 1. 04-16-2-12-15    -a   -00
 2. 04-16-2-12-16    -b   -00
 3. 04-16-2-12-17    -b   -00
 4. 04-16-2-12-18    -b   -00
 5. 04-16-2-12-18    -c   -00
 6. 04-16-2-12-18    -d   -00
 7. 04-16-2-12-20    -b   -00
 8. 04-16-2-12-21    -a   -00
 9. 04-16-2-12-24    -c   -00
 10. 04-16-2-12-24    -d   -00
 11. 04-16-2-12-25    -d   -00
 12. 04-16-2-12-40    -a   -00
 13. 04-16-2-12-45    -h   -00
 14. 04-16-2-12-46    -b   -00

 

 1. w leśnictwie Jawornik:
 1. 04-16-2-13-31    -b   -00
 2. 04-16-2-13-55    -a   -00
 3. 04-16-2-13-55    -l   -00
 4. 04-16-2-13-60    -a   -00

 

 1. w leśnictwie Hulskie:
 1. 04-16-2-14-67    -d   -00
 2. 04-16-2-14-78    -b   -00
 3. 04-16-2-14-78    -d   -00
 4. 04-16-2-14-89    -a   -00

 

 

 

§ 2.

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu zostaje wprowadzony z uwagi na zabiegi gospodarcze związane z pozyskaniem i zrywką drewna w lokalizacjach wskazanych w § 1.

 

 

§ 3.

 

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

§ 4.

 

 1. W celu realizacji niniejszego zarządzenia należy rozmieścić w terenie  tablice informujące o zakazie wstępu do lasu, zgodne ze wzorem określonym w przepisach Rozporządzeniach Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. 1998 r., Nr 11, poz. 39).

 

 1. Tablice informujące o zakazie wstępu do lasu należy rozmieszczać w sposób zgodny z przepisem § 3 ww. Rozporządzenia.

 

 1. Fakt ustawienia tablic informujących o zakazie wstępu do lasu leśniczowie lub podleśniczowie odnotowują w pierwszym zleceniu na wykonanie prac z podaniem daty ustawienia tablic, natomiast fakt zdjęcia tablic odnotowują w protokołach zwrotu powierzchni z podaniem daty ich zdjęcia.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam leśniczym leśnictw wymienionych w § 1.

 

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 11 luty 2020 r.

 

 

 

 

Nadleśniczy

Marek Bajda

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Z
 2. Leśnictwa x 14
 3. NN
 4. DT
 5. NS
 6. a/a