Rezerwaty

Trzy wyjątkowo cenne obszary przyrodniczo-krajobrazowe objęte są na terenie Nadleśnictwa Lutowiska ochroną rezerwatową:

 

  • „Hulskie" – 191,27 ha, jeden z najciekawszych rezerwatów leśnych w Bieszczadach. Jest on objęty ochroną ścisłą. Chroni najlepiej zachowane starodrzewia buczyny karpackiej. Rezerwat nosi imię Stefana Myczkowskiego (1923-1977) – profesora zwyczajnego, wykładowcy Wydziału Leśnego A.R. w Krakowie, leśnika o dużym dorobku naukowym, głównie w dziedzinie ochrony przyrody.

 

 

fot. G. Wójtowicz

  • Krywe" -511,73 ha, rezerwat krajobrazowy częściowy z zakazem wstępu, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doliny Sanu w paśmie Otrytu z wieloma zbiorowiskami roślinnymi oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt m in. wężem Eskulapa - najrzadszym spośród polskich gadów oraz największym w Polsce gatunkiem węża.

 

 

fot. H. Kuzar

  • „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" – 4,94 ha, ochroną objęto bardzo bogate stanowisko śnieżycy wiosennej w odmianie karpackiej. Ten rezerwat częściowy z zakazem wstępu położony jest w zakolu Sanu w zasięgu terasy zalewowej. Śnieżyca wiosenna porasta łanowo łąkę. Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat florystyczny roślin zielnych i krzewinek, według głównego typu - środowiska lasów oraz borów górskich i podgórskich.
 
 
 
fot. A. Pec

Grunty byłych wsi - Krywe, Hulskie i Tworylne objęte są ochroną prawną w postaci tzw. „użytków ekologicznych".