Wydawca treści Wydawca treści

Historia

W skład obecnego Nadleśnictwa Lutowiska wchodzą dwa obręby leśne: Lutowiska i Dwernik.

Tereny obecnego obrębu Dwernik po II wojnie światowej zostały włączone do ZSRR. Granica Państwa biegła wzdłuż rzeki San, aż do góry Jawor, gdzie w pobliżu dzisiejszej zapory w Solinie, skręcała na jej szczyt. Granice Państwa zmieniły swój przebieg w roku 1951 w wyniku polsko-radzieckiego porozumienia. Tereny te przekazano Polsce w zamian za obszary znajdujące się na Lubelszczyźnie w okolicach Bełżca.

Jako jednostka administracyjna, Nadleśnictwo Lutowiska zostało zorganizowane w 1953 r., a w roku 1954 zostały przeprowadzone prace prowizorycznego urządzania lasu. Według ówczesnego planu urządzania Nadleśnictwo Lutowiska obejmowało powierzchnię 7 816,18 ha.

Granice i nazwa Nadleśnictwa Dwernik ustalone zostały w trakcie prowizorycznego urządzania lasu w 1954 r. Z powodu braku personelu administracyjnego i osad służbowych do 1956 r. Nadleśnictwo Dwernik podlegało formalnie Nadleśnictwu Lutowiska, a następnie Nadleśnictwu Stuposiany. Samodzielną jednostką gospodarczą stało się dopiero od 1957 r. Według ówczesnego planu urządzania Nadleśnictwo Dwernik obejmowało powierzchnię 10 254,18 ha.

Połączenie tych dwóch Nadleśnictw w jedno dwuobrębowe nastąpiło w 1973 r. Nadleśnictwa te podlegały Rejonowi Lasów Państwowych w Ustrzykach Dolnych OZLP w Przemyślu.