Leśnictwa Leśnictwa

Lipie

Leśniczy: Zbigniew Dyrda, 695608031 Podleśniczy: Andrzej Strzała, 695608032
Czarna Górna 40
38-710 Czarna
tel. 13 461 91 62
 

Czarna

Leśniczy: Jan Moszkowski, 695608066 Podleśniczy: Jarosław Chyżyński, 607896148
Czarna Górna 70a/1
38-710 Czarna
 

Paniszczew

Leśniczy: Maciej Dyrda, 607896216 Podleśniczy: Rafał Bogacki, 693840131
Polana 3
38-709 Polana
tel. 13 461 91 77

Polana

Leśniczy: Jan Podraza, 695608014 Podleśniczy: Anna Wiercińska, 695608022 Podleśniczy: Mariusz Pasławski, 693840465
Polana 35
38-709 Polana
tel. 13 461 91 81

Skorodne

Leśniczy: Grzegorz Ćwieluch, 695608016 Podleśniczy: Paweł Besz, 695608018
Czarna Górna 142mA
38-710 Czarna
tel. 13 461 92 05

Rosochate

Leśniczy: Dariusz Lizun, 695608025 Podleśniczy: Miłosz Kabała, 695608065
Smolnik 5
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 02 27

Dwerniczek

Leśniczy: Łukasz Korżyk, 607896240 Podleśniczy: Kamil Lizun, 695608029
Smolnik 1
38-713 Lutowiska
tel. 13 463 23 53

Chmiel

Leśniczy: Feliks Dudka, 695608028 Podleśniczy: Rafał Czech, 693840195
Zatwarnica 4
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 08 21

Sękowiec

Leśniczy: Szymon Bartosz, 691740038 Podleśniczy: Marek Żak, 607896127
Zatwarnica
oddz. 144h
38-713 Lutowiska

Tworylczyk

Leśniczy: Michał Hagaj, 695608030 Podleśniczy: Łukasz Lorenc, 607896261
Sakowczyk 8
38-613 Wołkowyja
tel. 13 469 25 44

Dwernik

Leśniczy: Marek Puszkarski, 695608026 Podleśniczy: Andrzej Pszonak, 607896122 Podleśniczy: Janusz Kuzar, 695952658
Dwernik 31
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 08 12
 

Nasiczne

Leśniczy: Tomasz Bielecki, 607896169 Podleśniczy: Wiktor Chojnacki, 665360206 Podleśniczy: Tomasz Kopczak, 691390048
Nasiczne 3
38-713 Lutowiska
tel. 13 460 12 64

Jawornik

Leśniczy: Piotr Nowakowski, 607896164 Podleśniczy: Tomasz Kowszyński, 693840388
Zatwarnica 17
38-713 Lutowiska
tel. 13 438 31 19

Hulskie

Leśniczy: Jan Krokos, 695608023 Podleśniczy: Krzysztof Hebda, 607896141
Chmiel 25
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 08 26

Łowieckie

Leśniczy: Henryk Kuzar, 695608021 Podleśniczy: Hubert Kopczak, 695608027
Zatwarnica 34
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 08 18