Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Lutowiska prowadzona jest na dwóch obwodach, stanowiących OHZ Nadleśnictwa.

Występują tu: jelenie, sarny, dziki oraz gatunki objęte ochroną prawną m.in. żubry i niedźwiedzie, a z drapieżników wilki, rysie, żbiki oraz ptaki drapieżne.

Gospodarka prowadzona jest w oparciu o założenia Wieloletniego Planu Hodowlanego na lata 2007-2017 dla rejonu nr 1 Bieszczady Wschodnie.