Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Zabiegi z ochrony lasu to głównie ochrona upraw przed zwierzyną, a także profilaktyka w ochronie przed owadami.

Realne zagrożenie szczególnie dla młodego pokolenia lasu (młodniki i uprawy) istnieje ze strony zwierzyny płowej – sarny i jelenia. W celu zminimalizowania tych szkód Nadleśnictwo co roku wykonuje szereg zabiegów zabezpieczających polegających na:

  • grodzenieniu siatką nowych upraw – ok. 7 ha (dotyczy gatunków domieszkowych i biocenotycznych)

  • zabezpieczaniu chemicznym upraw – ok. 550 ha.

Ponadto wykonywane są również: palikowanie oraz zabezpieczenia mechaniczne, polegające na ochronie sadzonek wełną owczą.

Stosowane dotychczas metody i zakres prac z ochrony lasu przed zwierzyną przynoszą efekty i dobrze rokują na przyszłość.

 

Ponadto stale monitorowane jest zagrożenie drzewostanów od szkodników pierwotnych (kornika drukarza, cetyńca) i wtórnych (drwalnik paskowany). Polega ono na corocznym wykładaniu odpowiedniej ilości pułapek klasycznych i feromonowych.

W zakres ochrony lasu wchodzi również ochrona pożytecznej fauny, poprzez dokarmianie ptaków, zawieszanie i czyszczenie budek lęgowych.

Stan sanitarny lasu jest dobry.