Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Najcenniejsze przyrodniczo obszary Nadleśnictwa leżą w zasięgu Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, który wraz z Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym tworzy otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Wszystkie trzy w/w Parki stanowią polską część Międzynarodowego Rezerwatu „Karpaty Wschodnie". Pozostała część Nadleśnictwa włączona jest do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.