Prace badawcze

W ciągu ostatnich lat w Nadleśnictwie Lutowiska były prowadzone następujące programy badawcze:

  1.  „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” – program prowadzony w latach 2012 – 2015 na obszarze 11 nadleśnictw oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego i ich otulin.
  2. „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”

Prace dyplomowe:

  1. Analiza gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego i sarny europejskiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Lutowiska w sezonach łowieckich  od 2010/11 do 2014/15.” – Janusz Kuzar – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  2. „Charakterystyka nisz regeneracyjnych jodły Abies alba (Mill.) w drzewostanie litym i mieszanym ze świerkiem Picea abies (L.) H.Karst” – Miłosz Kabała – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  3. Charakterystyka historycznych maszyn do prac pozyskaniowych wykorzystywanych współcześnie na terenie Bieszczad” – Mariusz Pasławski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  4. Analiza pozyskania pasz dla stada żubrów na przykładzie Nadleśnictwa Lutowiska” – Łukasz Lorenc – PWSZ w Sanoku