Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Nadleśnictwo Lutowiska prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata od 2015 do 2024, opracowany wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska znak spr.: DLP-I.611.11.2015.LP z dnia 5.11.2015 r.

Do pobrania:

Strona tytułowa Planu Urządzenia Lasu

Decyzja Ministra Środowiska

Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa oraz zakres zadań