Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

 

Etat użytkowania lasu dla Nadleśnictwa Lutowiska

na lata 2015 – 2024

Wielkość użytkowania składa się z:

Użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu

W Nadleśnictwie Lutowiska zaprojektowano trzy typy gospodarstw: specjalne, przerębowo – zrębowe, lasów ochronnych.

 

Przyjęty etat rębny wynika z potrzeb hodowlanych.

Zaprojektowany etat rębny na 10-lecie dla Nadleśnictwa Lutowiska wynosi 682 588 m3 netto

Użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu

Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w wysokości 5 371 m3 netto (uprzątnięcie płazowin i przestoi)

Użytki przedrębne

Do użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne.

Etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego obejmujący wyżej wymienione grupy czynności wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i wynosi 4 845 ha.

Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa Lutowiska na lata 2015 – 2024 wynosi 865 003 m3