Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

Wspaniałe bieszczadzkie panoramy, wysoka lesistość, bogactwo fauny i flory, czyste, rybne potoki i rzeki (San) część Jeziora Solińskiego w granicach Nadleśnictwa, liczne ślady dramatycznej powojennej historii tych ziem - wszystko to stwarza niepowtarzalny klimat i sprawia, że tereny Nadleśnictwa Lutowiska są niezwykle atrakcyjne turystycznie.

Wspaniałe bieszczadzkie panoramy, wysoka lesistość, bogactwo fauny i flory, czyste, rybne potoki i rzeki (San) część Jeziora Solińskiego w granicach Nadleśnictwa, liczne ślady dramatycznej powojennej historii tych ziem - wszystko to stwarza niepowtarzalny klimat i sprawia, że tereny Nadleśnictwa Lutowiska są niezwykle atrakcyjne turystycznie.

Dla przybliżenia bieszczadzkiej przyrody turystom, Nadleśnictwo wykonało 7  ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych i współtworzyło 2 ścieżki przyrodniczo-historyczne , które prowadzą przez ciekawe tereny Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Lutowiska

„Hulskie” – prowadzi przez teren rezerwatu „Hulskie imienia Stefana Myczkowskiego". Zaprojektowano ją w celu pokazania najpiękniejszych fragmentów starodrzewu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym.

Długość 4 km;

Przystanków 5;

Dojazd: autobus PKS do miejscowości Zatwarnica (Sękowiec), dalej pieszo stokówką Nadleśnictwa obok leśniczówki, aż do skrzyżowania z górną stokówką, na którą należy skręcić. Górną stokówką dochodzi się do początku ścieżki.

Ścieżka ma połączenie ze szlakiem turystycznym biegnącym grzbietem Otrytu.

 

Rezerwat „Hulskie im.Stefana Myczkowskiego" został utworzony w celu zachowania starodrzewia buczyny karpackiej. Idąc ścieżką można podziwiać okazałe buki i jodły, wychodnie skalne, potoki górskie. Spotkać można chronione rośliny i przedstawicieli bogatej bieszczadzkiej fauny lub ich tropy (niedźwiedź, wilk, ryś, jeleń).

fot. G. Wójtowicz 

 

fot. M.Ziemniewicz

„Dwernik-Kamień”  - ścieżka poprowadzona po wschodnim zboczu Dwernika-Kamienia (1004 m n.p.m.), ukazuje walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz przybliża zwiedzających z racjonalną gospodarką leśną prowadzoną w trudnych górskich warunkach.

 

Długość 4 km;

 

Przystanków 6;

 

Dojazd: autobus PKS do miejscowości Nasiczne, dojście do parkingu nad potokiem Nasiczańskim, skąd zaczyna się ścieżka.

 

Zwiedzający mogą podziwiać starodrzew bukowy, wychodnie skalne, bogactwo flory i fauny bieszczadzkiej, a także szczyt Dwernika-Kamienia, skąd rozciąga się rozległy widok na Bieszczady.

 

W pobliżu szczytu Dwernika-Kamienia znajdują się mogiły żołnierzy z czasów I wojny światowej.

 

fot. A. Wilczek

 

fot. S.Bartosz

 

fot. K.Grzegorz

 

„Szkółki leśne w Smolniku” prowadzi przez teren starych szkółek Nadleśnictwa.

 

Długość 1.5 km;

Przystanków 7;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Smolnik (za Lutowiskami), dojście szosą obok stacji paliw do drogi stokowej, gdzie znajduje się tablica informacyjna.

Ścieżkę utworzono w celu pokazania cyklu produkcyjnego sadzonek leśnych na szkółce otwartej i podokapowej. Biegnie też przez tereny przebudowywane po klęsce wiatrołomu, który wyłamał las w 1989 roku. Można oglądać efekty pracy leśników w postaci odnowień naturalnych i sztucznych oraz sposoby zabezpieczania upraw i młodników przed zwierzyną. Ciekawostkami są oczko wodne i pozostawiony złom (wywrócone drzewo) z całym bogactwem występującej w tych mini-środowiskach leśnych flory i fauny.

   

fot. G. Wójtowicz 

 

fot. M.Ziemniewicz

 

„Dwernik-Otryt-Chmiel” – prowadzi z miejscowości Dwernik poprzez Otryt do miejscowości Chmiel.

Długość 3 km;

Przystanków 7;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Dwernik (pierwszy przystanek), następnie dojście do ścieżki szosą w kierunku Zatwarnicy. Ścieżka zaczyna się na składzie drewna Leśnictwa Dwerniczek. Trasę można pokonać w odwrotnym kierunku dojeżdżając autobusem do miejscowości Chmiel (koło cerkwi), następnie drogą obok sklepu, gdzie znajduje się tablica informacyjna, dochodzimy do ścieżki.

Ścieżka została utworzona w celu pokazania przyrody najdzikszego pasma Bieszczadów - Otrytu. Biegnie południowym i północnym stokiem, co pozwala porównać wpływ wystawy i rzeki San na występujące zbiorowiska roślinne. Idąc trasą natrafiamy na ślady nieistniejących już dziś wsi. Na grzbiecie Otrytu dochodzimy do odbudowanej po pożarze „Chatki Socjologa" (schroniska studenckiego).

 

 

fot. M. Ziemniewicz

 

„Przez bieszczadzki las”  - prowadzi z miejscowości Nasiczne poprzez drogę stokową do miejscowości Sękowiec.

 

Długość 12 km;

Przystanków 12;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Nasiczne (pierwszy przystanek), następnie dojście do ścieżki szlakiem z parkingu na Dwernik-Kamień. Trasę można pokonać w odwrotnym kierunku dojeżdżając autobusem do miejscowości Zatwarnica (Sękowiec) (koło parkingu nadleśnictwa), następnie przejść przez most nad Sanem i dochodzimy do ścieżki.

Ścieżka została utworzona w celu pokazania cykli produkcyjnych z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu.

fot. M. Ziemniewicz

„Procisne-Dwernik” – prowadzi z miejscowości Procisne przez drogę stokową do miejscowości Dwernik.

 

Długość 12 km;

Przystanków 12;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Procisne, następnie dojście do początku trasy ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną Nadleśnictwa Stuposiany „Stare Procisne”. Trasę można pokonać w odwrotnym kierunku dojeżdżając autobusem do miejscowości Dwernik

Ścieżka została utworzona w celu pokazania walorów przyrodniczych okolicy oraz przełom Sanu. Trasa prowadzi cały czas wzdłuż rzeki i można z niej podziwiać piękne widoki na okoliczne miejscowości oraz na Pasmo Otrytu. Po drodze można podziwiać wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt, w tym śnieżycę karpacką, dla ochrony której został w sąsiedztwie powołany rezerwat florystyczny „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku”.

 

   

fot. M. Ziemniewicz

 

„Rajskie” – prowadzi z miejscowości Rajskie przez drogę stokową do Studenego.

 

Długość 3 km;

Przystanków 11;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Rajskie, ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną Nadleśnictwa Lutowiska rozpoczyna się zaraz za długim mostem na Sanie przy drodze wojewódzkiej.. Trasę można pokonać w odwrotnym kierunku rozpoczynając od Studennego.

Ścieżka została utworzona w celu pokazania walorów przyrodniczych. Trasa prowadzi cały czas wzdłuż rzeki i można z niej podziwiać piękne widoki na okoliczne szyty i dolinę Sanu. Po drodze można zobaczyć wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt.

 

   

fot. S. Bartosz

 

Utworzone przy udziale Nadleśnictwa Lutowiska

 

Wokół Lutowisk” - ścieżka historyczno-przyrodnicza. Prowadzi przez miejsca atrakcyjne widokowo i przyrodniczo oraz miejsca związane z historią trzech narodów: Polaków, Żydów i Ukraińców, którzy tworzyli historię tych terenów. Ścieżka ta powstała w ramach Ekomuzeum „Trzy kultury", „czyli muzeum bez murów, którego obiekty (eksponaty) rozproszone są w terenie i tworzą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze oraz kulturowe regionu, a także dorobek jego mieszkańców w przeszłości i obecnie".

 

Długość 13 km;

Przystanków 17

 

 

fot. M. Ziemniewicz

 

„Hylaty” - prowadzi z miejscowości Zatwarnica na szczyt Kamień Dwernik (1004 m n.p.m.)

 

Długość 12 km;

Przystanków 17

Ścieżka została utworzona w celu ukazania pozostałości po ludności bojkowskiej oraz w celu zaprezentowania najciekawszych walorów przyrodniczych. Ciekawostkami spotykanymi po drodze jest największy w Bieszczadach wodospad Szepit na potoku Hylatym, Chata Bojkowska, pozostałości po młynie wodnym, drzewostan nasienny bukowy, okopy z okresu I Wojny Światowej, liczne wychodnie skalne, rezonansowe okazy drzew oraz oczywiście szczyt Dwernik Kamień.

fot. S. Bartosz

 

fot. M. Ziemniewicz

 

 

W celu uatrakcyjnienia ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych oraz parkingów, wykonano tematyczne tablice informacyjne, a także zostały przygotowane miejsca wypoczynku dla zdrożonych turystów, które wyposażono w ławki, kosze na śmieci, wiaty.

fot. G. Wójtowicz

 

Przez teren Nadleśnictwa zostały wyznaczone liczne ścieżki rowerowe i konne.

Do dyspozycji turystów i myśliwych Nadleśnictwo oddaje  „Domek Myśliwski" w Sękowcu oraz Leśniczówka w Olchowcu.  

W obrębie terytorialnego zasięgu działalności Nadleśnictwa Lutowiska znajdują się szlaki turystyczne:

  • szlak niebieski – o przebiegu na terenie Nadleśnictwa: Paniszczew-Polana-Polanki-Góra Hulskie-Grzbiet Otrytu-Dwerniczek-Dwernik-Magura Stuposiańska
  • szlak żółty: Zatwarnica-Suche Rzeki-BdPN-Słowacja
  • szlak zielony – znajdują się tutaj fragmenty dwóch szlaków zielonych:

o  Magura Stuposiańska-Połonina Caryńska-Wetlina-Góra Jawornik

o  Lutowiska - Trohaniec

 

 Zapraszamy do korzystania z oferty Nadleśnictwa Lutowiska w zakresie turystyki oraz udostępnionych walorów przyrodniczych