Wydawca treści Wydawca treści

Szkody łowieckie

Szacowanie szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (DZ.U. z 2019 poz. 776) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, z 2019 r. poz.125).

Szkody szacuje zespół powołany Decyzją nr 4/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska z dnia 01.08.2013r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Nadleśnictwa Lutowiska wg załączonego wzoru.

Więcej informacji:

Leśniczy ds. łowieckich: Henryk Kuzar tel. 695 608 021

Podleśniczy ds. łowieckich Hubert Kopczak tel. 695 608 027