Wydawca treści Wydawca treści

Żywy Zielnik

Jest to obiekt znajdujący się obok siedziby Nadleśnictwa Lutowiska. Prezentowane są tutaj okazy flory najważniejszych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów, do których należą: buczyna karpacka, bór świerkowo-jodłowy, jaworzyna, łęgi z roślinnością olszyny karpackiej, górskiej i bagiennej oraz grądu (występującego w piętrze pogórza), a także torfowisko z roślinnością bagienną, charakterystyczną dla tych fitocenoz.

Stworzone zostało alpinarium zawierające w swym składzie gatunkowym rośliny występujące w zasięgu krajowym, a także rośliny egzotyczne, jak np. sosna himalajska.

Przy oczku wodnym zgromadzona została roślinność zbiorników wodnych. Ogólnie zaprezentowanych jest około 250 gatunków roślin.

Obiekt wyposażony jest w wiatę edukacyjną. Służyć ma przede wszystkim dzieciom z Gminy Lutowiska i Czarna. Zapraszamy również turystów, dla których obejrzenie Żywego Zielnika będzie niewątpliwie dużą atrakcją.